"Verschoningsrecht dient te worden eerbiedigd"

"De journalisten hebben bij het verhoor een beroep gedaan op hun journalistieke verschoningsrecht. Wij nemen aan dat u dit beroep zult eerbiedigen". Dit schrijven Thomas Bruning (algemeen secretaris NVJ en Eef Bos (hoofdredacteur van de Telegraaf) vandaag, 11 mei 2006, in een spoedbrief aan het college van procureurs generaal.

De brief is opgesteld naar aanleiding van het verhoor van twee verslaggevers van de Telegraaf (Joost de Haas en Bart Mos), die door justitie worden verdacht van het schenden van staatsgeheimen over topcrimineel Mink K.

Chavannes: "Journalistiek schiet te kort"

"Het is duidelijk dat de journalistiek soms tekortschiet in de verplichtingen die zij heeft tegenover zichzelf en de democratie die zij pretendeert te dienen. We moeten geen munitie verschaffen aan degenen die worden betaald om de feiten te verdoezelen, die klaarstaan om ons op iedere professionele misstap te betrappen. Op onze research mag niets zijn aan te merken en onze uitleg van de feiten moet hout snijden."

Dat vindt Marc Chavannes, correspondent van NRC Handelsblad in de VS. "Op al ons journalisten rust de plicht het tij te keren zodat we weer met recht aanspraak kunnen maken op een reputatie van betrouwbaarheid. Of onze belangrijkste uitingsvorm nu de papieren krant is, de omroep, narrowcast, vodcast of podcast; ons niet aflatende streven naar onpartijdigheid dient het bewijs van onze geloofwaardigheid te zijn."

Bron: Volkskrant/via Villamedia

NVJ protesteert tegen embedded journalism

Journalistenvakbond NVJ protesteert tegen de voorwaarden die het ministerie van Defensie stelt aan journalisten die mee willen gaan met de missie naar Uruzgan. Zo wil Defensie alle berichten van journalisten van tevoren laten controleren door legercommandanten.

De NVJ is geen principieel tegenstander van het zogeheten 'embedded journalism', maar vindt de voorwaarden die minister Kamp stelt te ver gaan.

Bron: BNR Nieuwsradio

Ingrijpende veranderingen bij BBC

De BBC gaat zijn online activiteiten ingrijpend veranderen. De Engelse publieke omroep vormt zich om van zender tot leverancier van een platform waar kijkers en luisteraars zelf hun verhaal kunnen vertellen via blogs, podcasts, vodcasts en profielensites.

´Share, find and play´ zijn de woorden die het nieuwemediabeleid van de BBC samenvatten, volgens internetbaas Ashley Highfield.

Rechter op stoel van journalist

28/04/2006

Dagblad De Limburger mag drie artikelen over misstanden bij het failliete vleesverwerkingsbedrijf Benedik in Landgraaf niet publiceren. Gebeurt dat toch, dan moet de krant een dwangsom van vijftigduizend euro betalen.

Algemeen secretaris Thomas Bruning van de NVJ vindt het vonnis zorgwekkend, zo meldde hij de Volkskrant. ‘De rechter voert onder meer aan dat er al een onderzoek naar Benedik gaande is door ervaren curatoren én door de FIOD, en dat die meer gespecialiseerd en gekwalificeerd zijn dan een verslaggever van de krant. De Limburger zou in dit geval geen waakhondfunctie te vervullen hebben. Maar daarmee gaat de rechter op de stoel van de journalistiek zitten. Hij zegt in feite: wacht nou maar gewoon af tot de professionals hun oordeel hebben geformuleerd. Maar het is niet aan de rechter om nieuws te wegen.’

Van Hulten: 'Het publiek krijgt niet de journalistiek die zij verdient'

De publieke omroep zou volgens PvdA-voorzitter Van Hulten op een meer beschouwende manier verslag moeten doen van politieke ontwikkelingen.

Volgens Van Hulten krijgt het Nederlandse publiek niet de politieke journalistiek die het verdient. Zo zouden politici zich te veel laten meeslepen door 'de waan van de dag' en zouden zij onvoldoende stelling durven nemen in het publieke debat. Daarom zouden zij hun ideeën 'off the record' met journalisten bespreken, zodat hun opvatting toch in de krant komt.

Nederlandse Journalisten zouden volgens de PvdA-voorzitter meer geïnteresseerd zijn in de poppetjes dan de inhoud. In andere landen is volgens hem meer transparantie zijn.

Broertjes wil opinieraad voor de pers

Scheidend voorzitter van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren Pieter Broertjes heeft vrijdag bij zijn collega's gepleit voor een opinieraad voor de pers. Deze zou in plaats moeten komen van de huidige Raad voor de Journalistiek.

Ook Zweden kent een opinieraad voor de pers en een persombudsman, die over de gehele bedrijfstak oordeelt. Deze instellingen toetsen klachten van burgers aan ethische normen, niet aan juridische.

VTM-journaliste voor Raad voor de Journalistiek

De Vlaamse journalistenvereniging VVJ heeft woensdag eigen lid voor de Raad voor de Journalistiek gebracht. Het gaat om de journaliste Katleen Peeraer van de commerciële televisiezender VTM, die vorige week ongemerkt de benodigdheden voor een kneedbom en een ongeladen wapen het Brusselse hotel van de Franse president Chirac en Duitse kanselier Merkel binnensmokkelde.

De VVJ heeft ernstige bedenkingen bij de werkwijze van Peeraer en VTM. Zo zou deze terroristen op verkeerde gedachten kunnen brengen.

Bron: Volkskrant

NVJ-sectie voor studenten en starters opgericht

Vers In de Pers (VIP) is de nieuwe naam van de NVJ-sectie voor studenten en starters. Dat werd op 19 april bekend gemaakt tijdens de eerste algemene ledenvergadering van de sectie. De vergadering en de daaropvolgende discussieavond in het Utrechtse café Florin werden goed bezocht.

Bron: Villamedia

'Dagbladjournalistiek heeft toekomst'

Dagbladjournalistiek heeft toekomst, al zullen de betrokken journalisten in de nabije toekomst misschien niet meer alleen dagbladjournalist heten. Dat schrjift Bianca Rootsaert, secretaris dagbladen van de NVJ, in de Journalist.

"Het vergt een nieuwe manier van denken en doen. Met breed opgeleide journalisten, nieuwe verspreidingsvormen, meer combinaties met andere mediavormen, nieuwe vormen voor financiële ondersteuning en de bereidheid van uitgevers om te investeren en niet alleen te saneren in de bedrijfstak. Wij staan daarvoor open, zolang journalistieke kwaliteit gewaarborgd blijft", aldus Rootsaert.

Media mogen achternaam tbs'er niet altijd noemen

Media mogen de volledige namen van tbs'ers niet zonder meer gebruiken. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad voor de Journalistiek.

De advocaat van tbs'er Wilhelm S. klaagde bij de Raad dat verschillende media onterecht de achternaam van zijn cliënt hebben genoemd. De Raad voor de Journalistiek vindt dat zijn klacht over BNR Nieuwsradio en RTL Nieuws gegrond is.

2005 was slecht jaar voor journalistiek

Het jaar 2005 was een slecht jaar voor de journalistiek. Vijfenzestig journalisten werden vermoord en tientallen anderen kwamen in de gevangenis terecht of werden bedreigd. Dat stelt het International Press Institute (IPI) in een donderdag gepubliceerd rapport.

Irak blijft het onveiligste land voor journalisten. Vorig jaar kwamen daar 23 journalisten om het leven.

Bron: Trouw

Mailinglijst voor vrouwelijke journalisten

Er is een nieuwe Yahoo-lijst in de lucht waarop vrouwelijke journalisten met elkaar van gedachten kunnen wisselen over het vak.

http://groups.yahoo.com/group/perslijst/

HBO-keurmerk voor Fontys Hogeschool Journalistiek

De NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) heeft het officiële verzoek om accreditatie van Fontys Hogeschool Journalistiek, positief beoordeeld.

Met de toewijzing van deze accreditatie voor zowel de voltijd- als de deeltijdopleiding geeft de NVAO aan dat de opleiding aan de formele kwaliteitseisen voor hoger onderwijs voldoet. Fontys Hogeschool Journalistiek mag tot eind 2012 de bachelor Journalistiek als officieel erkende opleiding aanbieden.

Voorpagina's dagbladen brengen voor 25% politiek nieuws

Gemiddeld beslaat het Nederlandse politieke nieuws 11,5% van het totale nieuws in de dagbladen in 2005. De voorpagina’s van de dagbladen zijn voor ruim een kwart gevuld met Nederlands politiek nieuws. Verhoudingsgewijs is het meeste Nederlandse politieke nieuws is te vinden in Trouw, gevolgd door NRC Handelsblad, de Volkskrant, De Telegraaf en Algemeen Dagblad.

Dit blijkt uit het rapport "Politiek en politici in het nieuws in vijf landelijke dagbladen" van Otto Scholten & Nel Ruigrok namens de Stichting Het Persinstituut.

Bron: Villamedia

Powered by Blogger